Misja

Mamy w dziele wychowania dwojakie zadanie: pierwsze – wychowanie dzieci dla Boga, dla ojczyzny niebieskiej, drugie – to wychowanie dzieci dla społeczeństwa, dla ojczyzny ziemskiej.

– św. Urszula Ledóchowska

 

Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach zaistniało w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczeństwa pniewskiegoObejmuje swoim zasięgiem miasto Pniewy i okolice. Naszą pracę opieramy na Projekcie Wychowawczym Sióstr Urszulanek według charyzmatu św. Urszuli Ledóchowskiej.

Powierzony Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek SJK charyzmat Założycielki – św. Urszuli Ledóchowskiej jest szczególną misją w Kościele. Zgromadzenie pełni tę misję poprzez nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży a szczególnie tych najbardziej potrzebujących. Realizujemy powierzone zadanie w istniejących placówkach, jakimi są przede wszystkim przedszkola.

Szczególną misją przedszkola jest zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych, w klimacie miłości i akceptacji, we współpracy z rodzicami. Uznając za patronkę św. Urszulę Ledóchowską przekazujemy wychowankom miłość Boga, Ojczyzny, i Człowieka w klimacie pogody ducha i radosnego przeżywania codzienności.

Podstawową troską naszych działań jest duchowy rozwój dziecka, w tym:

Tworzymy przedszkolną społeczność opartą na zgodnym współistnieniu i współdziałaniu trzech środowisk: Kościoła, Rodziny, Przedszkola (zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia).

Realizujemy proces wychowania i nauczania w poszanowaniu godności dziecka, respektując prawo do własnej indywidualności. 

Ustawicznie staramy się kształtować postawy twórcze, gotowe do wyborów dobrych wartości, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych i społecznych.

Szczególną uwagę zwracamy na:

Za rzecz szczególnej wagi uznajemy:

Kształtujemy umiejętności społeczne:

Jesteśmy przedszkolem katolickim opierającym się w pracy wychowawczej z dziećmi na wartościach ewangelicznych i charyzmacie wychowawczym św. Urszuli Ledóchowskiej.

Stwarzamy warunki do wychowania w wierze katolickiej i kształtowania osobowości dziecka zgodnie z chrześcijańską wizją człowieka.

Tworzymy środowisko wychowawcze o charakterze:

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa cel wychowania przedszkolnego, którym jest: „wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym”.

Jakże nie mam ufać, gdy Twoje Boskie Serce jest samą dobrocią i jednego pragnie: darować mi grzechy, przebaczyć, pojednać mnie z Ojcem w niebie! Całą moją przeszłość rzucam z ufnością w płomienie miłości Twego Boskiego Serca.
– św. Urszula Ledóchowska

Strona dla prawidłowego działania może zapisywać pliki cookies w pamięci przeglądarki.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij