Zapisy

Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się na zasadach powszechnej dostępności.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola ma rodzeństwo dzieci już uczęszczających do placówki. Pozostałe dzieci przyjmowane są wg kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja dzieci do przedszkola realizowana jest w miesiącu styczniu każdego roku. Informację o przyjęciu dziecka udostępnia się zainteresowanym z początkiem marca każdego roku. „Karta zapisu dziecka” do pobrania w kancelarii przedszkola od 8 stycznia codziennie w godz. 7.00 – 11.00 i 13.30 – 16.00.

 

 ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Prowadzone przedszkole jest działalnością oświatowo-wychowawczą i nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

Fundusze na bieżącą działalność placówki są pozyskiwane z:

Zasady udzielania dotacji i sposoby jej rozliczania ustalane są z urzędem dotującym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola.

Rodzice mogą uiszczać opłaty za przedszkole

Kontakty Rodziców z przedszkolem:

 

Odbieranie dzieci:

Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców/opiekunów prawnych lub przez osoby upoważnione przez nich i wymienione w  karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola. Dlatego prosimy o pisemne upoważnienie osób, które w zastępstwie rodziców/opiekunów prawnych sporadycznie bądź regularnie odbierają dzieci. Osoby te zobowiązane są do okazywania dowodu tożsamości.

Odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną przejmują rodzice (opiekunowie prawni).

 

Opieka nad dzieckiem podczas pobytu rodzica na terenie przedszkola:
Rodzic przebywając na terenie przedszkola wraz z dzieckiem, jest odpowiedzialny za zachowanie i bezpieczeństwo dziecka.

Strona dla prawidłowego działania może zapisywać pliki cookies w pamięci przeglądarki.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij